Ekonomiska Samfundets tidsskrift

Kontaktuppgifter och förfrågningar

Redaktionens adress:

Professor Leif Nordberg, Åbo Akademi, Institutionen för samhällsekonomi och statistik, Fänriksgatan 3 B, 20500 Åbo. Telefon: 02-215 4163. Telefax: 02-215 4677. E-post: leif.nordberg@abo.fi

ED Ralf Eriksson, Åbo Akademi, Institutionen för samhällsekonomi och statistik, Fänriksgatan 3 B, 20500 Åbo. Telefon: 02-215 4529. Telefax: 02-215 4677. E-post: ralf.eriksson@abo.fi

PD Tom Björkroth, Åbo handelshögskola, Institutet för konkurrenspolitiska studier, Rektorsåkersgatan 3, 20500 Åbo. Telefon: 02-4814 332. E-post. Tom.bjorkroth@tukkk.fi

Lektor Henrik Palmén, Svenska handelshögskolan, Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik, PB 479, 00101 Helsingfors. Telefon: 09-431 33 294. Telefax: 09-431 33 393. E-post: henrik.palmen@hanken.fi

Redaktionssekreterare: ekon. mag. Sonja Grönblom, Åbo Akademi/ISES, Fänriksgatan 3B, 20500 Åbo. Telefon: 02-215 4195. Telefax: 02-215 4677. E-post. sonja.gronblom@abo.fi

OBS! Adressförändringar skickas till adresser(a)ekonomiskasamfundet.fi

Ekonomiska Samfundets Tidskrift utges tre gånger om året av Ekonomiska Samfundet i Finland.