Ekonomiska Samfundets tidsskrift

Kontaktuppgifter och förfrågningar

Tidskriften förnyas under 2015 och som en följd av detta tas akademiska kontributioner inte emot för tillfället. Förfrågningar gällande tidskriften riktas till projektledare Ingagill Aspholm (ingalill.aspholm(a)ekonomiskasamfundet.fi)