Ekonomiska Samfundets tidsskrift

Innehåll

Ekonomiska Samfundets Tidskrift utkommer med tre nummer per år. I Tidskriften publiceras artiklar och översikter rörande aktuell ekonomisk politik och ekonomisk forskning. Såväl bidrag med nationalekonomisk som företagsekonomisk inriktning är välkomna. Föredrag och debattinlägg vid Ekonomiska Samfundets medlemsmöten refereras i mån av möjlighet. Ytterligare publiceras recensioner av nyutkommen litteratur med ekonomisk anknytning.