Ekonomiska Samfundets tidsskrift

Redaktionen

Ekonomiska Samfundets tidskrift - grundad 1913

 

Tidskriften förnyas under 2015 och som en följd av detta tas akademiska kontributioner inte emot för tillfället. Förfrågningar gällande tidskriften riktas till projektledare Ingagill Aspholm (ingalill.aspholm(a)ekonomiskasamfundet.fi)