Ekonomiska Samfundets tidsskrift

Ekonomiska Samfundets Tidskrift

Ekonomiska Samfundets Tidskrift är en av de få ekonomiska tidskrifter i Norden som fortfarande utkommer på svenska.

Tidskriften förnyas under 2015 och som en följd av detta tas akademiska kontributioner inte för tillfället emot. Förfrågningar gällande tidskriften riktas till projektledare Ingagill Aspholm (ingalill.aspholm(a)ekonomiskasamfundet.fi)


Tidigare nummer kan beställas av redaktionssekreterare Christina Antell.

 

Prenumerationspriset är 30 euro per kalenderår. Lösnummer kostar 12 euro. Medlemmar i Ekonomiska Samfundet får tidskriften som medlemsförmån.