Ekonomiska Samfundets tidsskrift

Ekonomiska Samfundets Tidskrift

Ekonomiska Samfundets Tidskrift är en av de få ekonomiska tidskrifter i Norden som fortfarande utkommer på svenska. Redaktörer för tidskriften är professor Leif Nordberg, ED Ralf Eriksson, lektor Henrik Palmen och PD Tom Björkroth. Tidskriften utkommer tre gånger om året. Innehållet utformas så att dialogen mellan teoretiska forskningsrön och tillämpningar blir så frukbar som möjligt.

Prenumerationspriset är 25 euro per kalenderår. Lösnummer kostar 10 euro. Medlemmar i Ekonomiska Samfundet får tidskriften som medlemsförmån.